prosięta

Młóto browarniane

Młóto browarniane z roku na rok zyskuje coraz większą popularność jako dodatek paszowy dla bydła hodowlanego i trzody chlewnej. Przyczyną wzrostu zainteresowania wysłodzinami są ich mlekopędne właściwości. Wynikają one ze składu – młóto zawiera białka w łatwo przyswajanej formie, a także witaminy z grupy B oraz witaminy A i E. Jego dodatkowym autem pozostaje również stosunkowo niska cena. W efekcie zastosowanie wysłodzin pozwala obniżyć koszty produkcji oraz podnieść jakość mleka.

Produkcja i właściwości młóta browarnego

Młóto browarne uzyskiwane jest w procesie filtracji brzeczki przedniej w kadziach zacierowych. Choć traktowane jest jako odpad powstały przy produkcji piwa, to posiada bogate wartości odżywcze, które pozwalają zastosować je w innych obszarach, np. jako dodatek białkowy do pasz dla krów mlecznych.

Podawanie młóta

Warto pamiętać o tym, że młóto stanowi jedynie dodatek do paszy i dlatego należy je podawać w sposób zgodny z zaleceniami. Dawkowanie zależne jest od wielu czynników, powinno być jednak nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 20 kg na sztukę dziennie. Wysłodziny mokre można podawać jedynie przez dwa, najwyżej trzy dni. W celu przedłużenia zdatności młóta do spożycia należy je poddać procesowi zakiszania. Zachowa ono wówczas swoje wartości odżywcze i odpowiednio przechowywane będzie użyteczne nawet do kilku miesięcy.

Wyniki badań – wysłodziny mokre:

Barwa typowa dla młóta słodowego mokrego
Zapach typowy dla młóta słodowego mokrego, bez obcych zapachów i innych oznak zepsucia
Wilgotność % (m/m) 78,20
Białko ogółem % s.m. 28,30
Białko strawne % s.m. 24,10
Współczynnik strawności białka % 85,00
Ekstrakt ogólny % (m/m) 4,10
Ekstrakt ogólny % s.m. 19,00
Ekstrakt wymywalny % (m/m) 3,10
Ekstrakt wymywalny % s.m. 14,00
Kwasowość ogólna ml 1 M NaOH/100g 0,37
pH 5,77
Tłuszcz % s.m. 9,80
Beta-glukan % s.m. 0,06

Badania wykonane przez Instytut Przemysłu Rolno-Spożywczego Zakład Technologii Piwa i Słodu, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36